ELM Serisi Yağ Buharı Ayırıcılar

  • Anasayfa
  • ELM Serisi Yağ Buharı Ayırıcılar
  • ELM Serisi Yağ Buharı Ayırıcılar

ELM Serisi Yağ Buharı Ayırıcılar

Basınçlı havada bulunan yağ tanecikleri ve buharı almak üzere tasarlanan ELM serisi yağ buharı ayırıcılar, yağ enjeksiyonlu kompresörler vakumlar ve blower’lar için idealdir. Vakumla dondurarak kurutma, vakumlu gaz çıkıșı, gıda ișleme, çivileme-zımba tabancaları, endüstriyel vakum süreçleri, çimento ve kâğıt ișleme gibi birçok uygulamada kullanılır.

Yağ enjeksiyonlu kompresörlerden yağ tanecikleri ve buharını etkin bir șekilde uzaklaștırmak için tasarlanan ELM serisi, zorlu çalıșma koșullarına karșı dayanıklı olması ve uzun hizmet ömrü ile ön plana çıkar.

Yüksek yağ tutma kapasitesi

Düșük basınç düșümü

Kolay alan temizliği

O-ringler sayesinde tam sızdırmazlık

Minimum 4° C maksimum 80° C sıcaklıkta sürekli çalıșma

Standart otomatik șamandıralı tahliye

Birden fazla tahliye seçeneği

0.01 mikrona kadar likit su ve yağ dahil partiküllerin ayrıștırılması ve yağ buharı miktarının 0.01 ppm’e kadar düșürülmesi

Artırılmıș yüzey alanı sayesinde belirlenen debi değerlerinde yavaș ve etkili ayrıștırma ile etkin șekilde yağ buharı tahliyesi

Teknik Bilgiler Broşür İndir